Musa vzw

 Musa.be

* Een luisteraar kan even dicht bij zijn/haar muziek staan als de muzikant


                             

*Musiceren is op alle niveau 's mogelijk te apprecieren 


                                                                                   

* Muziek is beeldend WAT doet Musa vzw :


Musa vzw heeft als doel het ontwikkelen van muzische interesse en vorming bij jongeren en volwassenen.


Door middel van


* cursussen,lessen,

* voordrachten,

* projecten,

* muzieksessies,

* ateliers,

* voorstellingen,

* musea-bezoeken en geleide reizen


wordt haar doel nagestreefd.Muziek in al haar vormen, genres en toepassingen is des te meer opgenomen en uitgewerkt in de doelstellingen van Musa, (al dan niet gecombineerd met andere kunsten).


Sinds het ontstaan in 1991 werden talloze jaarlijkse projecten met scholen georganiseerd. Een aangename en veelvuldige werking met de gemeente Laakdal moet hierbij vermeld worden. Jarenlang (vanaf 1995) werden met steun van deze gemeente, in verschillende scholen lessen, projecten en voorstellingen gerealiseerd.

ONS  AANBOD:


1.LESSEN rond muziek ( maken en/of beluisteren ) 


2.MUZIEKLESSEN uit de MUZISCHE vorming en haar leerplandoelstellingen


3.LUISTERINITIATIE zowel voor volwassenen als jongeren.


4.VAN MUZIEK-NAAR BEELDTAAL in workshop ( met inleiding)


5.MUZIEKSESSIES in instellingen


01. LESSEN rond muziek

(mz maken en/of beluisteren)


worden gegeven met een open inschrijving, of georganiseerd door anderen.


Zowel voor privé als voor organisaties/scholen kunnen cursussen in dagdelen ingericht worden.


Afhankelijk van de vraag van de inrichter wordt de vorm van een cursus (workshop, vormingscursus, participatieproject of anderen...) uitgewerkt.


Omdat de inhoud van een cursus zeer uiteenlopend is en zich richt op de aanvrager, kan je ons best contacteren voor alle nuttige info.
02. MUZIEKLESSEN uit de MUZISCHE vorming


idem aan hierboven. Hierbij worden de muzische leerplan- doelstellingen opgenomen in de uitwerking van de lessen, eventueel gecombineerd met andere kunstvormen.

03. LUISTERINITIATIE beter luisteren naar mz


In dit vormingswerk wordt de nadruk gelegd op creativiteitsontwikkeling,  ook voor de luisteraar van muziek ! We zijn, in de loop van de jaren, ons veel bewuster geworden van de leerprocessen die onze deelnemers meemaken.


Muziek vertalen naar haar luisteraar lijkt de meest logische opdracht en toch vraagt dit de nodige deskundigheid zodat muziek haar luisteraar meer muzikale rijkdom geeft om van te genieten.


Een groot en divers aanbod van muziekvoorbeelden uit genres klassiek , jazz en pop/rock is afhankelijk van de keuze van de aanvrager. De wisselwerking met de cursisten en al dan niet hun eigen muziekkeuze bepaalt de inhoud en verloop van de cursus. ’luisteren naar muziek’  kan verschillende vormen en inhouden aannemen, maar verloopt volgens een methode die nastreeft om nog meer te ontdekken bij een gekende muziek!04. VAN MUZIEK-NAAR BEELDTAAL in workshop

(met inleiding).


Een noodzakelijke introductie van elementen uit de muziektaal die terug te vinden zijn als elementen van de beeldtaal wordt uiteindelijk door de deelnemer omgezet in beeld.

Op basis van wat bepalend is voor een muziekfragment, wordt een kunstwerkje-illustratie gemaakt. Muziek is de inspiratie voor het uitwerken van een beeldend werk.

Tevens wordt op vraag ook aandacht besteed aan de inhoud van de muziek en/of tekst die de basis vormt van het beeldend werk.


   05.MUZIEKSESSIES in instellingen


   Muziek en haar toepassingen in groepen, verblijvend in instellingen, heel gevarieerd en gericht op de deelnemers
   Wie:   Vaste medewerkers, geassisteerd door specialisten en creatieve sympathisanten

   zorgen voor een regelmatige en doorlopende werking.

   Marieke Ghoos:


   stafmedewerker en verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en planning bij projecten en workshops.


   Musicoloog – lkr kunstonderwijs


   Henk Postma:


   stafmedewerker en verantwoordelijk voor financiën, logistiek en methodiek.


   Zanger -muzikant


   Marida Beyens:


   stafwedewerker


   Beeldend kunstenaar

   IN SPE 

   INTRODUCTIE TOT LUISTEREN IN BOEKVORM


   Musa vzw biedt dit unieke ‘luisterboekje ’ aan met een selectie van muziekstukken, variërend van popsongs, jazznummers en werken uit de klassieke muziek. Luistertips zijn per titel terug te vinden. (tekstinterpretaties zijn achterwege gelaten). Deze luistertips geven een korte beschrijving van enkele muzikale kenmerken, die je kan herkennen en volgen, waardoor voor het belangstellende oor meer te ontdekken en te beluisteren valt. Vergelijk dit met een wijndegustatie, maar dan van muziek!

   Er wordt gewezen op de eigenheid van een genre en de kwaliteit van een muziekfragment.

   MUSIC AT YOUR WALL


   Je vindt illustraties en kunstwerken in onze shop van bekende en minder bekende muzikanten, nationaal en internationaal, die zich laten inspireren door muziek van zichzelf of anderen!


   SHOP EN BESTEL:

                                A.  NIEUW ! : Kunstwerkjes, geïnspireerd op je favoriete muziekstuk, voor jezelf of.... om je vriend(in) of een kennis een cadeau te doen.


   Een illustratie van je favoriete song of lievelings-muziekstukje wordt door ons gemaakt, waarbij de muziektaal van het stukje wordt omgezet in zijn beeldtaal


   Deze illustratie wordt met luistertips uitgelegd!


   Deze beelden zijn eerder abstract, waarbij elementen uit de muziek

   ( klankkleuren=zangstem en instrumenten, ritme, melodie , samenklank en dynamiek ,

   verloop van een nummer , …. ) inspirerend werken bij het creëren van een unieke

   illustratie, die ook beeldend te herkennen is.

                                                                                            

   - A4 formaat : 100€ A4 ingekaderd : 130 €

   - A3 formaat : 170€ A3 ingekaderd : 220 €   Voor aanbod- bestelling: verdere info en vragen : ga naar CONTACT


                               B.  ONS AANBOD: ga naar CONTACT


    

   Contact